Medžiotojo kalendorius

Medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

Briedžius:

patinus - nuo rugsėjo 1d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

antramečiai patinai - nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d.

pateles - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

jauniklius – nuo spalio 1d. iki vasario 1 d.

Tauriuosius elnius:

patinus  - nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki sausio 15 d.;

Danielius:

patinus - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles  - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jaunikliai - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.

Stirnas:

patinus - nuo gegužės 15 d. spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Šernus:

medžiojami visus metus. 

Vilkus, paprastuosius šakalus:

- nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

Miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus:

- nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;

Barsukus:

- nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

Pilkuosius kiškius:

- nuo lapkričio 3 d.iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne
daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha,
ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie
konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama
Aplinkos  ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūra);

Bebrus:

- nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

Želmenines ir baltakaktes žąsis:

- nuo rugsėjo 1  d. iki gruodžio 15 d.;

Didžiąsias antis ,  rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles:

- nuo rugpjūčio 15 d. iki  gruodžio 15 d.;

Kuoduotąsias antis, laukius:

- nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;

Perkūno oželius, slankas:

- nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

Kurapkas:

 nemedžiojama

Fazanus:

- nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

Keršulius:

- nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d.;

Kovus, pilkąsias varnas:

- nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;

Lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines
audines, nutrijas, ondatras:

- Visus metus